Cholecystitis en het leger

Ontsteking in de galblaas en kanalen is een gevaarlijke ziekte die een persoon de werkcapaciteit ontneemt, gekenmerkt door onaangename en soms ondraaglijke symptomen. Een tiener bij wie een aandoening is vastgesteld en zijn ouders maken zich altijd zorgen over de vraag: worden ze met chronische cholecystitis in het leger opgenomen, omdat een pijnaanval vaak alleen met behulp van medicijnen kan worden onderdrukt, en stress en voeding het beloop van de ziekte alleen maar kunnen verergeren.

Chronische cholecystitis en het leger

Deze ziekte ontstaat als gevolg van onjuiste voeding, de schadelijke effecten van slechte gewoonten en onverschilligheid voor de eigen gezondheid. Jonge jongens lijden steeds vaker aan chronische cholecystitis, en de kwestie van dienstplicht in het leger met een dergelijke ziekte is een van de meest populaire op de forums geworden..

De ziekte is een ontstekingsproces, dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van pathogene microflora in het lumen van de blaas en een schending van de uitstroom van gal.

Of een man met zo'n pathologisch en pijnlijk ontstekingsproces naar het leger wordt gebracht, is onmogelijk meteen te zeggen. Het hangt allemaal af van de algemene toestand, het ontwikkelingsstadium van de ziekte en andere criteria. Elke diagnose wordt afzonderlijk overwogen.

Ontsteking van de galblaas en kanalen veroorzaakt infecties en de afzetting van stenen in de orgaanholte. Wanneer pathogene bacteriën de oorzaak worden, wordt cholecystitis acuut maar reageert goed op de behandeling. Dit type ontsteking wordt geen reden voor vrijstelling van spoedeisende hulp, aangezien het verdwijnt na een goede therapie.

Als de oorzaak van de ziekte ligt in de afzettingen van stenen, de zogenaamde cholelithiasis, wordt de beslissing over de oproep genomen na onderzoek en opheldering van de aard van de ziekte.

Deskundigen zijn het erover eens dat chronische cholecystitis geen ernstige reden voor uitstel is, omdat de ziekte zich misschien lange tijd niet zal verspreiden. Terugval van een chronische aandoening zal misschien pas maanden of jaren optreden, maar de definitieve beslissing wordt nog steeds genomen na een grondig onderzoek.

Als de ziekte zich in de beginfase bevindt en de symptomen de persoon niet storen, worden ze zonder aarzelen in het leger gebracht. Wanneer de ziekte zich in een acuut stadium bevindt, wordt een uitstel gegeven voor de tijd van terugval en na verbetering van het welzijn komen ze weer op dit probleem terug.

De medische raad van het leger, die het lot bepaalt van een dienstplichtige met cholecystitis, is gebaseerd op een speciale lijst van ziekten. Het bevat relatieve contra-indicaties en volledige ongeschiktheid voor militaire dienst. De lijst is strikt gereguleerd door de wet en er wordt een grondig onderzoek uitgevoerd bij het militaire registratie- en inschrijvingsbureau. Als een man gezondheidsklachten heeft, worden aanvullend tests voorgeschreven, en pas nadat een volledig beeld van zijn gezondheid is ontvangen, wordt een oordeel geveld over geschiktheid voor militaire dienst.

Cholecystitis is een relatieve contra-indicatie, aangezien het in de beginfase, bij afwezigheid van frequente remissies, niet kan dienen als reden om 'weg te rollen' uit het leger. Als de gezondheid van een jonge man zorgen baart, geven ze uitstel tot de volgende opdracht. Er is ook een indeling van ziekten in categorieën op basis waarvan de geschiktheid wordt bepaald..

Chronische cholecystitis en het leger

Chronische ontsteking van de galblaas wordt gekenmerkt door regelmatige exacerbaties, waarbij een persoon ongemak ervaart, pijn die de gebruikelijke manier van leven verstoort.

Artikel 59, getiteld “Schedule of Illness”, verdeelt cholecystitis in klassen aan de hand waarvan de geschiktheid voor militaire dienst wordt bepaald..

Clausule B van dit artikel omvat chronische cholecystitis met frequente recidieven, wanneer een verergering van de ziekte twee of meer keer per jaar optreedt. In deze gevallen wordt uitstel van het leger verleend. Dit item bevat ook een aandoening die een intramurale behandeling vereist..

Item B behandelt cholecystitis, verergerd door een chronisch beloop en een voorgeschiedenis van galblaascholesterose, evenals pancreatitis, een veel voorkomende complicatie van de ziekte. Maar deze klasse wordt als dienstplichtig beschouwd als de ziekten behandelbaar zijn en een positieve dynamiek merkbaar is.

Na een medische opdracht kunnen ze een categorie van geschiktheid B-Z plaatsen, dat betekent kleine beperkingen. Zo'n merkteken is een belangrijke indicator voor het kiezen van de richting van dringende militaire dienst..

Om de release te krijgen, heeft de man bevestiging nodig:

 • de diagnose van chronische cholecystitis;
 • exacerbaties van de ziekte meer dan 2 keer per jaar;
 • over de noodzaak van intramurale behandeling.

Als al deze criteria aanwezig zijn, wordt de jongeman als voorwaardelijk fit beschouwd en toegewezen aan categorie B.Hij is vrijgesteld van de diepgang en valt in de reserve, hij krijgt een militaire ID met een bijbehorend merkteken.

In andere gevallen, als de ziekte niet stoort en exacerbaties niet vaker dan één keer per jaar optreden, wordt de man als geschikt beschouwd. Een vertraging van zes maanden kan worden verkregen als de verergering tijdens het gesprek optrad..

Wat te doen om vrijgesteld te worden van het leger

Om uitstel of vrijstelling van militaire dienst te krijgen, moet u uw ongeschiktheid aantonen en de onmogelijkheid van dienstplicht om gezondheidsredenen rechtvaardigen. De conclusie van de behandelend arts in de woonplaats is niet voldoende.

Om de diagnose te bevestigen, moet u een gastro-enteroloog raadplegen, evenals een laboratoriumonderzoek:

 • KLA (compleet bloedbeeld);
 • bloed samenstelling;
 • bacteriologische culturen van gal.

U kunt een nauwkeurig beeld krijgen van de ziekte en het stadium en de ernst van het beloop van cholecystitis bepalen na het ondergaan van echografie en röntgenfoto's van de buikholte. Na hen zal duidelijk worden hoeveel de alvleesklier ook heeft geleden, of andere interne organen betrokken zijn bij het ontstekingsproces. Diagnose van chronische cholecystitis, leger en vertraging zijn termen die steeds vaker samen op fora voorkomen, maar deze discussies zullen geen volledig en nauwkeurig antwoord geven. De beslissing wordt op individuele basis genomen door de ontwerpraad.

Nemen ze dienst in het leger met chronische cholecystitis

Altijd gratis rechtsbijstand:

Om de vraag die van belang is met betrekking tot militaire dienst bij een bepaalde ziekte te beantwoorden, volstaat het om naar het ziekteschema te kijken en de bijbehorende diagnose te vinden. Volgens de categorie van geschiktheid die in het document wordt aangegeven, is het mogelijk om te bepalen of de jongeman zal dienen of niet.

Als alles zo triviaal was, dan zijn dergelijke vragen praktisch van de forums verdwenen en zouden artikelen over dit onderwerp beperkt blijven tot een paar zinnen. De paradox is dat theorie en praktijk vaak uiteenlopen, en daarom hebben dienstplichtigen of hun ouders een zekere verwarring. We moeten elke ziekte afzonderlijk bekijken en de nuances bepalen waarop zowel de militaire dienstplicht als de dienstplichtige zelf kunnen spelen..

Symptomen en klinisch beeld

Cholecystitis is een ontstekingsziekte. Het doel van de laesie is de galblaas en kanalen. Cholecystitis wordt vooraf gediagnosticeerd door de eerste kenmerkende symptomen, dit is een toenemende pijn in het rechter hypochondrium. Na verloop van tijd kan deze pijn zo ondraaglijk worden dat het een persoon praktisch immobiliseert. Een eigenaardige bittere smaak verschijnt in de mond en misselijkheid treedt op.

Het eerste waar u aan moet denken als u cholecystitis vermoedt, is ziekenhuisopname en behandeling. Maar vroeg of laat wordt de vraag actueel: "Worden ze met chronische cholecystitis in het leger gerekruteerd?" Het is onwaarschijnlijk dat de familieleden van de dienstplichtige zullen proberen meer informatie te vinden om zich op deze ziekte te concentreren wanneer ze proberen hun zoon uit het leger te "uitsluiten". De bezorgdheid wordt veroorzaakt door het feit dat de patiënt een bepaald dieet krijgt, dat onder militaire omstandigheden niet zal worden nageleefd. Bovendien kan fysieke activiteit een terugval van een ontsteking van de galblaas veroorzaken..

Onder de redenen voor de ontwikkeling van cholecystitis zijn er slechte gewoonten en slechte voeding. Dergelijke factoren beïnvloeden het spijsverteringsstelsel als geheel, dus jonge mannen van militaire leeftijd lopen vaak gevaar.

Het klinische beeld bestaat uit de vorming en daaropvolgende ontwikkeling van microflora, die de uitstroom van gal belemmert. De mate van ontwikkeling van pathologie moet op persoonlijke basis worden bepaald. Daarom is er geen ondubbelzinnigheid in de beslissingen van de militaire commissie over de dienst van een jonge man in het leger..

Ziekte in de lijst van ziekten

Laten we eens kijken naar het normatieve document dat de activiteiten van de militaire commissie tijdens het onderzoek regelt. Cholecystitis, samen met andere ziekten van het spijsverteringsstelsel, wordt vermeld in artikel 59. Er is echter een indeling in punten, afhankelijk van de complexiteit van het beeld.

 • Het examen onder punt "b" geeft dus een vrijstelling van militaire dienst met verblijf in reserve. De belangrijkste vereiste is dat de patiënt exacerbaties moet ervaren met een frequentie van 2 keer of meer per jaar. Bovendien gaan deze exacerbaties gepaard met een intramurale behandeling..
 • Item "c" bevat de diagnose geassocieerd met milde cholecystitis. In eenvoudige bewoordingen, als de ziekte wordt behandeld of er is gewoon een positieve trend, dan krijgt de jongeman categorie "B" toegewezen..

Om niet gegijzeld te worden door de verkeerde interpretatie van medische termen, moet men de variëteiten van het beloop van deze ziekte begrijpen. De ontwikkeling van bacteriën draagt ​​bij aan het optreden van een aanval, die eenmalig van aard is. Het gaat om acute cholecystitis, die meestal wordt behandeld.

Bij cholecystitis in een acute vorm kan een jonge man alleen aanspraak maken op uitstel voor een kuur van intramurale behandeling. Maar er is een ander soort ziekteverloop. De aanwezigheid van stenen in de kanalen verandert het uiterlijk van de afbeelding in een chronische. Het gevaar van een dergelijke cursus is dat een jonge man lange tijd geen ongemak ervaart en dan plotseling vlagen van acute pijn voelt. Hier ligt de belangrijkste nuance, want vaak besluiten artsen om een ​​dienstplichtige naar de dienst te sturen.

Hoe de aanwezigheid van een chronische ziekte te bewijzen

Ondanks het feit dat de houding van de patiënt ten opzichte van de spoedeisende hulp vrij duidelijk is, zal er veel moeite moeten worden gedaan om vrijlating te krijgen. Er is geen duidelijke grens tussen acute en chronische symptomen. Dit betekent dat alle gevallen op individuele basis worden behandeld. Een jonge man kan een vonnis krijgen waarin hij zowel ongeschiktheid als de mogelijkheid van dienen aantoont. Wetende dat u in aanwezigheid van een dergelijke ziekte als cholecystitis het recht heeft om categorie "B" te krijgen, kunt u veilig uw belangen verdedigen.

Laten we de informatie in het ziekteschema samenvatten. Als de ziekte wordt gediagnosticeerd met cholecystitis met aanvallen die vaker 2 keer per jaar voorkomen, en de ziekte chronisch is geworden, wordt de dienstplichtige in aanwezigheid van schriftelijk bewijs naar het reservaat gestuurd. In het geval dat een enkel geval van een aanval wordt geregistreerd en de behandeling een positief effect heeft gehad, worden ze in het leger gebracht en worden enkele beperkingen opgelegd.

Wat moet er worden gedaan voordat u het wervingsbureau bezoekt. Het is duidelijk dat een gewoon certificaat niet voldoende zal zijn, het is raadzaam om vooraf en onafhankelijk een onderzoek te ondergaan, aangezien het recht op aanvullende diagnostiek van VEC-artsen nog moet worden verdedigd. Het is noodzakelijk om de resultaten van een algemene bloedtest te verstrekken, de resultaten van inoculatie van gal voor microflora te verstrekken en een biochemische analyse uit te voeren.

Voordat u de volgende stap zet, moet u de geschiktheid ervan beseffen. Hier komen de principes van de expertcommissie te hulp. Het zou dwaas zijn om te hopen dat de doktoren in het militaire registratie- en rekruteringsbureau zich haasten om de ziekte te onderzoeken, alleen op basis van slechts één klacht van een dienstplichtige.

Overigens wordt de klachtkwestie pas formeel tijdens het onderzoek door deskundigen gesteld. De praktijk leert dat als u er niet voor zorgt dat u van tevoren bewijsmateriaal verzamelt, niemand geïnteresseerd zal zijn in uw vrijlating uit het leger.

Hoewel recentelijk de objectiviteit van specialisten is toegenomen. Aan de andere kant verandert de inhoud van het ziekteschema in de loop van de tijd. Omdat er voor sommige ziekten veelbelovende behandelmethoden zijn ontwikkeld, verandert de status van diagnoses niet in het voordeel van de dienstplichtige.

Om geen slachtoffer te worden van dubbelzinnigheid bij de interpretatie van het hoofddocument, moet u ervoor zorgen dat alle mogelijke enquêteresultaten aanwezig zijn. Onder hen zijn echografie en röntgenfoto's van de buikholte. De kans om categorie "B" te krijgen zal toenemen, aangezien cholecystitis vaak het werk van andere organen aantast. Het is dus mogelijk om de mate van schade aan de alvleesklier te bepalen.

In elk geval, als u hulp zoekt van een specialist, zelfs voordat u naar het militaire registratie- en rekruteringsbureau wordt geroepen, zal de behandelende arts alle noodzakelijke methoden voorschrijven om de ziekte te bestuderen, omdat hij niet het doel nastreeft om het echte beeld te verbergen.

Gaan ze het leger in met cholecystitis - hoe ze zich moeten voorbereiden op de commissie

Of ze met chronische cholecystitis in het leger worden opgenomen, hangt af van de ernst van de ziekte en van hoe zorgvuldig de dienstplichtige zich op de commissie voorbereidt. Een enkel geval van verergering van cholecystitis is geen reden voor uitstel, maar zorgt voor uitstel van de duur van de behandeling. Chronische cholecystitis vereist langdurige therapie, gaat gepaard met pijnlijke symptomen en brengt bijkomende ziekten met zich mee.

Ontstekingsprocessen in de galblaas en militaire dienst

De ontwikkeling van ontstekingen gaat gepaard met externe, interne factoren. De complexiteit van de ziekte, de ernst van de symptomen en de kans op een volledige genezing hangt af van de oorzaak, de inspanningen van de persoon. Therapeutische maatregelen zijn gericht op het elimineren van onaangename symptomen en het elimineren van negatieve factoren. Als het onmogelijk is om de provocateurs te verwijderen, gaat de ziekte in een chronisch stadium, vergezeld van frequente terugvallen.

De ontwikkeling van cholecystitis wordt veroorzaakt door:

 • Endocriene aandoeningen;
 • ziekten van het spijsverteringskanaal;
 • pathologie van de alvleesklier, lever;
 • stenen in de nieren, kanalen, blaas;
 • chronische darmontsteking;
 • onjuiste voeding;
 • alcohol;
 • pittig, vet voedsel;
 • sedentaire levensstijl;
 • dr.

Cholecystitis ontwikkelt zich geleidelijk, lange tijd geeft het zichzelf op geen enkele manier vrij, of zwakte, lichte malaise wordt waargenomen. In de acute vorm verschijnt pijn onder de rechterrib, misselijkheid, koorts. Na volledige behandeling treden veranderingen in levensstijl, voeding, eliminatie van provocerende factoren, herstel op. Chronische cholecystitis ontwikkelt zich als gevolg van een onbehandelde acute vorm of is aanwezig als een onafhankelijke pathologie. De ernst van de ziekte wordt bepaald door het aantal terugvallen, klinische presentatie, aanwezigheid van stenen.

Calculous cholecystitis en het leger

Het gaat gepaard met de vorming van stenen van verschillende afmetingen en structuren. Er zijn verschillende vormen:

 • Catarrhal. Milde vorm van de ziekte. Er is pijn aan de rechterkant, die uitstraalt naar de onderrug. Pijnlijke gevoelens gaan over met een dieet, na krampstillers, pijnstillers, choleretische middelen.
 • Phlegmonous. Het gaat gepaard met ernstige pijn, misselijkheid, braken, koorts, aritmie.
 • Gangreneus. Veranderingen worden waargenomen in de weefsels van de galblaas. Verergering gaat gepaard met ondraaglijke pijn, zwakke gezondheid. Zonder dringende medische zorg, blaasruptuur, is de dood mogelijk.

Alleen al het feit dat er stenen in de galblaas aanwezig zijn, stelt iemand niet vrij van militaire dienst. Concrementen zullen zich misschien niet lang manifesteren, niet de moeite. Na hun detectie is periodiek onderzoek vereist om te controleren, evenals het naleven van een gezonde levensstijl..

Of ze met stenen, berekende cholecystitis, in het leger worden gebracht, hangt af van hoe vaak terugval optreedt, het klinische beeld. Alle exacerbaties moeten op de polikliniekkaart van de patiënt worden geregistreerd, anders kan de complexiteit van de situatie niet worden aangetoond.

Geschiktheidscategorie voor cholecystitis, galblaasaandoeningen

Specialisten in dit geval worden begeleid door Art. 59 Schema's van ziekten “Andere ziekten van de maag en twaalfvingerige darm, ziekten van de lever, galblaas, galwegen en pancreas:

 • a) bij een aanzienlijke schending van de functies van organen, wordt de categorie D toegewezen;
 • b) met matige, frequente exacerbaties - C, B;
 • c) met een lichte overtreding - B.

De volgende zijn verklaringen die bepalen welke ziekten, pathologieën zijn vrijgesteld van service, beperkingen geven.

Punt "a":

 • levercirrose;
 • chronische progressieve actieve hepatitis;
 • chronische terugkerende ernstige pancreatitis (aanhoudende
 • pancreas- of pancreatogene diarree, progressieve uitputting, polyhypovitaminose);
 • de gevolgen van reconstructieve operaties voor ziekten van de pancreas en galwegen;
 • complicaties na een operatie (gal, pancreasfistels, enz.).

Na resectie van de leverkwab, een deel van de alvleesklier als gevolg van een ziekte tijdens de eerste militaire registratie, oproep, worden jongeren onderzocht onder item "a".

Punt "b":

 • gastritis, gastroduodenitis met verminderde secretoire, zuurvormende functies, frequente exacerbaties en ondervoeding (BMI 18,5-19,0 ​​of minder), waarvoor herhaalde en langdurige ziekenhuisopname (meer dan 2 maanden) vereist is met niet-succesvolle behandeling in intramurale omstandigheden;
 • chronische hepatitis met verminderde leverfunctie en (of) matige activiteit;
 • chronische cholecystitis met frequente (2 of meer keer per jaar) exacerbaties die intramurale behandeling vereisen;
 • chronische pancreatitis met frequente (2 of meer keer per jaar) exacerbaties en verminderde secretoire of endocriene functie;
 • gevolgen van chirurgische behandeling van pancreatitis met een uitkomst in een pseudocyste (marsupilisatie, enz.).

Na verwijdering van de galblaas, chirurgische behandeling van ziekten van de galwegen, pancreas met een goed resultaat, burgers bij de eerste registratie voor militaire dienst, dienstplicht voor militaire dienst worden onderzocht onder item "b".

Punt "c":

 • chronische gastritis, gastroduodenitis met een lichte schending van de secretoire functie met zeldzame exacerbaties;
 • dyskinesie van de galwegen;
 • fermentopathische (goedaardige) hyperbilirubinemie;
 • chronische cholecystitis, cholesterose van de galblaas, pancreatitis met zeldzame exacerbaties met goede behandelresultaten.

Bij chronische hepatitis zonder verminderde leverfunctie en (of) met zijn minimale activiteit, worden burgers tijdens de eerste militaire registratie, dienstplicht (militaire training) en inschrijving voor militaire dienst onderzocht onder item "b".

De aanwezigheid van chronische cholecystitis, hepatitis, pancreatitis moet worden bevestigd door adviezen van deskundigen, biopsieresultaten, instrumentele, laboratorium- en klinische onderzoeken.

Gaan ze naar het leger zonder galblaas

In gevallen waarin medicijnen, een speciaal dieet niet helpen om aanvallen van cholecystitis kwijt te raken, wordt chirurgische ingreep voorgeschreven. Tijdens de procedure wordt een deel van de galblaas of het hele orgaan verwijderd. De herstelperiode duurt ongeveer een maand. Het gunstige resultaat hangt af van hoe goed de operatie is uitgevoerd, de algemene toestand van de patiënt. Maar zelfs met een goede gezondheid, de afwezigheid van terugvallen, zal een dienstplichtige zonder galblaas niet in het leger worden opgenomen.

Hoe de militaire commissie een beslissing neemt

Vóór de commissie in het militaire registratie- en rekruteringsbureau moet u een laboratoriumonderzoek ondergaan, fotokopieën van de poliklinische kaart meenemen, waarop de diagnose van de ziekte, het klinische beeld en het behandelingsproces moeten worden aangegeven. Frequente exacerbaties zijn vrijgesteld van militaire dienst - minstens 3 keer per jaar, ziekenhuisopname gedurende het afgelopen jaar van in totaal minstens 2 maanden, uitblijven van een aanhoudend therapeutisch effect, chirurgische ingreep.

De commissie van het militaire registratie- en rekruteringsbureau stelt geen diagnose, maar verifieert de waarheid ervan. De dienstplichtige wordt opgestuurd voor herkeuring. Op basis van de resultaten, evenals op basis van vermeldingen in de polikliniekkaart, voorafgaand onderzoek, neemt hij een beslissing over ontslag uit dienst of stuurt hij hem met beperkingen naar het leger. Om de ernst van de ziekte te bewijzen, moet u zich van tevoren voorbereiden op de commissie en zoveel mogelijk documenten verzamelen. Zoek bij elke verergering hulp van specialisten, zorg ervoor dat het feit op de kaart wordt vermeld.

Een uitstelperiode toekennen

Tijdelijke ontheffing van het leger wordt gegeven in de aanwezigheid van een verergering van cholecystitis op het moment van de commissie. De maximale looptijd is 6 maanden. Na het verstrijken wordt de dienstplichtige opnieuw onderzocht, de categorie geschiktheid wordt toegewezen. Met een aanhoudend therapeutisch effect worden ze naar categorie A gestuurd, als de aanval voor het eerst werd geregistreerd, B - met een milde vorm van ontsteking, zonder de functies van het orgel te verstoren. Ze worden vrijgelaten uit het leger als er in het lopende jaar al 2 exacerbaties zijn geweest, de behandeling gaf niet het gewenste therapeutische effect.

Beoordelingen

Beste lezers, was dit artikel nuttig? Wat vind je van chronische cholecystitis en dienst in het Russische leger? Laat je feedback achter in de comments! Uw mening is belangrijk voor ons!

Maksim

“Ik heb chronische cholecystitis, chronische pancreatitis, ze brachten me naar de dienst met categorie B. Het was mogelijk om me vast te klampen aan verschillende nuances om de ernst van de ziekte te bewijzen, maar ik ging niet naar de dienst. Het is oké voor nu. Nog zes maanden. "

Andrew

'Over stenen in de galblaas in de lijst van ziekten. Maar als calculi woeden, frequente exacerbaties veroorzaken, zullen ze niet dienen om te dienen. Maar dit moet worden bewezen. Voeg vóór de enquête alle kopieën van documenten toe aan het persoonlijke dossier. Als de beslissing over het verlenen van de geschiktheid al is genomen, moeten de kopieën bij de rechtbank worden gebracht. "

Worden ze in het leger gerekruteerd met cholecystitis?

4 minuten Auteur: Elena Pavlova 46

 • Over de ziekte
 • Soorten cholecystitis
 • Chronische cholecystitis en het leger
 • Hoe u een respijtperiode kunt krijgen
 • Gerelateerde video's

Galblaasproblemen zijn niet altijd een reden om de dienst te annuleren. In sommige gevallen zorgen ze voor uitstel van de behandeling. Om erachter te komen of ze met cholecystitis het leger ingaan, moet u rekening houden met een aantal nuances en moet elk geval afzonderlijk worden bekeken. De belangrijkste factoren die de beslissing van de militaire commissie beïnvloeden, zijn de ernst van de ziekte en de symptomen.

Over de ziekte

Cholecystitis is een ontsteking van de galblaas, wat een verergering is van galsteenziekte. De doorslaggevende factor bij de ontwikkeling van complicaties is een schending van de uitstroom van gal uit de galblaas. Verschillende redenen dragen hieraan bij:

 • misbruik van vet en gefrituurd voedsel;
 • aangeboren afwijkingen in de structuur van het orgaan;
 • immuunziekten;
 • scherp gewichtsverlies;
 • infecties;
 • sommige medicijnen (ciclosporine, octreotide);
 • erfelijkheid.

Symptomen achtervolgen niet elke persoon - in het geval van een chronische variant is de ziekte asymptomatisch en wordt alleen gedetecteerd met een gedetailleerd onderzoek. De rest van de gevallen van de ziekte gaat gepaard met ongemak in de buik. De symptomen treden met tussenpozen op, worden verergerd na ernstige lichamelijke inspanning, een feest, emotionele stress, beven tijdens het rijden, enz..

 • acute of doffe pijn, gelokaliseerd in het rechter hypochondrium en stralend naar de schouder, nek, onder de schouderbladen;
 • opgeblazen gevoel;
 • ontlasting;
 • bitterheid in de mond;
 • misselijkheid, duizeligheid, braken;
 • gevoel van zwaarte in de zijkant;
 • spierpijn;
 • lethargie;
 • temperatuurstijging;
 • zweten.

De intensiteit van pijn is anders: nauwelijks waarneembaar bij een trage chronische vorm of acuut ondraaglijk bij een aanval (galkoliek).

Soorten cholecystitis

Door de aard van de ontsteking kunt u cholecystitis in de volgende groepen indelen:

 • Catarrale is de veiligste vorm, het beeld van de ziekte is wazig, het resultaat is gunstig.
 • Purulent - de ophoping van etterende massa in de holte van de blaas. Leidt tot perforatie van de orgelwand. Het vordert snel en leidt tot complicaties. De prognose is ongunstig.
 • Gangreneuze is de meest ernstige vorm, waarbij de wand van de galblaas afsterven. Gangreen ontwikkelt zich binnen 2-3 dagen na het ontstekingsproces en vereist onmiddellijke medische aandacht.

Zowel calculous als stoneless kunnen voorkomen in acute en chronische vorm. Als acute cholecystitis gepaard gaat met levendige pijnlijke gevoelens en een aantal aanvullende symptomen in de vorm van hoge koorts en braken, wordt in de chronische fase de exacerbatie afgewisseld met afnemen (remissie).

Chronische cholecystitis en het leger

Of ze met chronische cholecystitis in het leger worden gerekruteerd, is een populaire vraag onder jonge mensen in de dienstplichtige leeftijd. Het lijkt erop dat de chronische vorm niet gepaard gaat met hevige pijn, maar er is geen garantie dat er geen aanval zal zijn, vooral niet bij verhoogde stress. Hoe te zijn?

Deskundigen zijn van mening dat chronische cholecystitis geen reden is om dienst te ontwijken, omdat het asymptomatisch is en zich niet lang (maanden en jaren) manifesteert. Als de ziekte zich in de beginfase bevindt, asymptomatisch is en de jongeman op geen enkele manier hindert, zal hij zonder opties in het leger worden opgenomen.

Bij verergering van de ziekte tijdens de dienstplicht wordt een uitstel van 6 maanden opgelegd. Met de juiste therapie is cholecystitis te genezen. Na de behandeling komt het militaire registratie- en rekruteringsbureau weer op deze kwestie terug..

De dienstplichtige ondergaat een tweede onderzoek, bezorgt de militaire commissie certificaten die hem worden afgegeven in het ziekenhuis waar hij werd behandeld. Als de documenten een positieve dynamiek vertonen, wordt de jongeman in het leger gebracht. Het 59e artikel "Schedules of Diseases" bevat informatie over cholecystitis, onderverdeeld in klassen die dienen als basis voor het bepalen van de geschiktheidscategorie.

Klasse "b" omvat chronische cholecystitis met frequente exacerbaties (vanaf 2 keer per jaar of meer). Dergelijke dienstplichtigen hebben een ziekenhuisbehandeling nodig. Klasse “B” bevat informatie over een chronische ziekte met zeldzame recidieven en een positief beeld van de behandeling. Klasse "c" wordt opgeroepen voor het leger in de categorie "B-3" (geschikt met kleine beperkingen).

Hoe u een respijtperiode kunt krijgen

Om tijdelijk niet in het leger te worden opgeroepen, is het noodzakelijk dat de ziekte overeenkomt met de klasse "b" van het 59e artikel. In dit geval moet u beschikken over:

 • chronische cholecystitis;
 • exacerbaties minstens 2 keer per jaar.

Op basis hiervan is de jongeman verplicht om een ​​ziekenhuisbehandeling te ondergaan. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is er kans op een categorie "B" (inschrijving in de reserve). Een man is in vredestijd vrijgesteld van tocht, hij krijgt een militaire ID.

Maar niet alles is zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Om op deze manier 'weg te rollen' is één conclusie van een arts op de woonplaats niet voldoende voor een militaire commissie. De dienstplichtige moet zich grondig voorbereiden, namelijk:

 • raadpleeg een gastro-enteroloog;
 • slagen voor tests (algemeen bloedonderzoek, biochemisch onderzoek, urineonderzoek, gal zaaien voor microflora);
 • de resultaten van onderzoeken verstrekken (echografie, röntgenfoto van de buik, cholecystografie, afsluiting van intubatie van de twaalfvingerige darm).

Dankzij de afbeeldingen kunt u erachter komen of andere organen zijn aangetast, wat vaak wordt aangetroffen bij het diagnosticeren van cholecystitis. De mate van schade aan de alvleesklier kan de basis zijn voor het verkrijgen van categorie "B".

U kunt op deze categorie rekenen als de duur van de ziekenhuisbehandeling het afgelopen jaar in totaal 2 maanden was, terwijl er geen blijvend therapeutisch effect is of er een chirurgische ingreep heeft plaatsgevonden..

Vaak is de kwestie van gezondheidsklachten bij het militaire commissariaat formeel. Niemand geeft vrijlating op basis van klachten die niet zijn gedocumenteerd, ze worden in het leger gebracht. Het is in het belang van de dienstplichtige om zoveel mogelijk documenten te verzamelen die het ziektebeeld onthullen. Elke exacerbatie moet worden weerspiegeld in het medisch dossier..

Cholecystitis geeft dus geen 100% garantie om uit het leger te worden bevrijd. Ze worden met chronische cholecystitis in het leger opgenomen zonder frequente terugval. Als aanvallen meer dan 2 keer per jaar hinderen, moet de dienstplichtige in het ziekenhuis worden opgenomen. Een vergelijkbare situatie, als een exacerbatie is ingehaald tijdens de dienstplicht, geven ze een uitstel van zes maanden voor behandeling.

Cholecystitis in acute vorm is te behandelen, daarom ondergaat de jongeman na een bepaalde tijd een tweede onderzoek en onderzoek, geeft hij het militaire rekruteringsbureau de mening van artsen, testresultaten en röntgendiagnostiek. In geval van een verbetering van het ziektebeeld, moet een oproep worden gedaan.

Cholecystitis en het leger

Bij het slagen voor een medische keuring voor een militaire dienstplicht, worden mannen gekeurd op grond van art. 59 Schema's van ziekten. Chronische cholecystitis is een wettelijke basis om beroep te weigeren als het medisch onderzoek dit bevestigt. Gaan ze het leger in met de diagnose cholecystitis - een vraag die wordt beslist op basis van de omstandigheden in elk geval en het individuele beeld van de ziekte.

Normatieve documenten die de categorie regelen

Cholecystitis en het leger zijn nauwelijks compatibele begrippen. In de acute fase laat de ziekte het niet toe om een ​​normaal leven te leiden, om fysieke arbeid te verrichten. Dienstverleners moeten nauwkeurige informatie zoeken in de regelgevingsdocumenten. De lijst met pathologieën die als reden kunnen dienen voor het verlenen van een vrijstelling van dienstplicht is opgenomen in het Lijst met ziekten. Het werd goedgekeurd door het regeringsbesluit nr. 565 van 04.07.2013 (laatst herzien op 14.12.2018).

Het medisch onderzoek stelt de categorie van de geschiktheid van een dienstplichtige voor militaire dienst vast op basis van de frequentie van exacerbaties van cholecystitis en de mate van functionele stoornissen in de galblaas: matig, significant, onbeduidend. Categorie B wordt toegewezen wanneer:

 • de pathologie is ontwikkeld in een milde vorm;
 • de dynamiek na de resultaten van de therapie is positief;
 • opflakkeringen zijn zeldzaam.

Met categorie B op een militaire kaart heeft een dienstplichtige het recht om militaire dienst te ondergaan met kleine beperkingen. De jonge man zal worden gestuurd om relatief lichte soorten werk te verrichten zonder zware lichamelijke inspanning.

Om een ​​verwijzing naar de reserve te krijgen, is een markering op de militaire kaart vereist bij de toewijzing van categorie B. Het wordt voorgeschreven voor acute symptomen, de frequentie van aanvallen vanaf 2 keer per jaar, regelmatige therapie in een ziekenhuis.

Het komt voor dat cholecystitis werd gediagnosticeerd vlak voor de dagvaarding of opname in het ziekenhuis iets later. Onder dergelijke omstandigheden wordt een voor militaire dienstplichtige persoon zes maanden uitgesteld. of 1 jaar. Gedurende deze tijd moet hij een kuur ondergaan. De militaire ID is gemarkeerd met categorie G. Na afronding van de kuur wordt een medisch onderzoek herhaald. De afwezigheid van terugval van cholecystitis en een stabiele verbetering van de gezondheid zullen de dienstplicht in het leger mogelijk maken.

Hoe de medische raad een beslissing neemt

Medische deskundigen die zijn opgenomen in het ontwerp van medische raad, zijn specialisten in de pathologieën die zijn opgenomen in de lijst met ziekten. Dit document is een richtlijn om over elk geval een oordeel te vellen. Er is geen duidelijke grens tussen cholecystitis in de acute en chronische stadia. De medische raad behandelt elk geval afzonderlijk.

Een dienstplichtige kan zich voorbereiden op de commissie voordat hij in het leger gaat dienen. Een feitelijke (niet ouder dan 1 maand) conclusie van een gastro-enteroloog met een juiste diagnose en een opsomming van de resultaten van de diagnose is bij zijn polikliniek gevoegd:

 • een bloedtest die de aanwezigheid van tekenen van niet-specifieke ontsteking in het lichaam aantoont;
 • testen op leverenzymen en alkalische fosfatase;
 • cholecystografie;
 • cholegrafie;
 • scintigrafie;
 • EGDS;
 • Abdominale echografie.

Als een objectief beeld van het ontstaan ​​van cholecystitis de toewijzing van een categorie G of B vereist, maar dit niet is gebeurd op basis van de resultaten van een medisch onderzoek, heeft de dienstplichtige het recht om de oneerlijke beslissing aan te vechten.

Wat te doen om vrijgesteld te worden van het leger

Een ontheffing van militaire dienst in het leger of een uitstel voor gezondheid wordt verleend als wordt aangetoond dat het onmogelijk is om te worden opgesteld vanwege een slechte gezondheid of de volledige ongeschiktheid van de dienstplichtige voor militaire dienst. De conclusie van een arts van een polikliniek zonder aanvullende medische documenten is niet voldoende.

De dienstplichtige moet zich vooraf zelfstandig laten onderzoeken door een gastro-enteroloog en tevens de testresultaten op de polikliniekkaart noteren:

 • bloedonderzoek (algemeen en biochemisch);
 • bacteriële gewassen van gal.

Om het stadium van cholecystitis te achterhalen, hoe sterk de pathologie van de patiënt is ontwikkeld, kunnen röntgenfoto's van de buikholte en echografie helpen. Daarbij wordt de toestand van de alvleesklier en andere organen van het spijsverteringskanaal bepaald. De experts van de dienstplichtraad hebben het recht om te beslissen hoe de gezondheidstoestand van de dienstplichtige overeenkomt met de speciale categorie uit de Lijst met Ziekten, of hij wordt opgenomen in het leger..

Hoe de aanwezigheid van een chronische ziekte te bewijzen

Om het bestaan ​​van gronden voor het toewijzen van categorie B of D aan een militaire dienst te bewijzen, moet de dienstplichtige documentair bevestigen:

 • frequentie van aanvallen - vanaf 2 keer per jaar (uittreksel uit de polikliniekkaart);
 • chronische aard van de ziekte (duur van de behandeling van cholecystitis - vanaf 1 jaar).

Als we het hebben over een enkele aanval van de ziekte en een met succes voltooide behandeling, zullen onder dergelijke omstandigheden de merktekens C of D niet op het militaire identiteitsbewijs worden aangebracht. De dienstplichtige zal de dienstplichtige dienst betreden, maar de beperkingen vermeld in de regelgevende documentatie zullen worden toegepast.

Gaan ze het leger in met chronische cholecystitis? In aanwezigheid van een bewezen diagnose, langdurige therapie en aanvallen vanaf 2 keer per jaar, krijgt de dienstplichtige de juiste categorie toegewezen: B, C of D.

Hoe nauwkeuriger de medische documenten de gezondheidstoestand weergeven, de genomen medische maatregelen, hoe meer de resultaten van diagnostische onderzoeken worden bijgevoegd, hoe groter de kans om te worden toegewezen aan categorie B of G. Onderzoek door een gastro-enteroloog elk jaar ondergaan toekomstige dienstplichtigen vrijwillig, met als doel een betrouwbaar beeld van hun gezondheid te hebben. Het is belangrijk om afwijkingen in de gezondheid van interne organen tijdig te identificeren en de ontwikkeling van gevaarlijke ziekten, waaronder cholecystitis, te stoppen.

Gaan ze het leger in met cholecystitis?

Ik heb patiënten met cholecystitis,

Wat kan ik doen om uitstel te krijgen van het leger??

'Is militaire dienst gevaarlijk voor cholecystitis?'

"Welke methoden garanderen de juiste diagnose?"

'Kun je met cholecystitis uitstel krijgen?'

Cholecystitis is een chronische of acute ontsteking van de galblaas. De ziekte kan verschillende ontwikkelingsfasen doorlopen, die er rechtstreeks van afhangen of een dienstplichtige kan rekenen op een beperkte en absolute ongeschiktheid voor militaire dienst, of dat hij wordt erkend als geschikt voor het leger..

Aanvallen van cholecystitis komen plotseling voor, wat het gevaar is tijdens militaire dienst. Ze kunnen worden veroorzaakt door verschillende externe factoren die verband houden met verhoogde fysieke activiteit en het ontbreken van een uitgebalanceerd dieet in het veld. Na een aanval heeft een persoon geelheid van de huid, gele urine, algemene zwakte en koorts. Tegen deze achtergrond kunnen er ernstige complicaties optreden als er geen bedrust is..

Worden jongeren met cholecystitis in het leger gerekruteerd als een dergelijke ziekte tijdens de dienst moeilijk te bestrijden is? Het hangt allemaal af van de ernst van de ziekte en de medische prognose..

Aanvallen van een dergelijke ziekte gaan gepaard met gevaarlijke symptomen:

 • pijn in de zijkant;
 • misselijkheid en overgeven;
 • hoge temperatuur;
 • zwakheid;
 • maagklachten, opgeblazen gevoel en winderigheid.

Om de acute omstandigheden in het leger te verlichten, zal een militair voor een vrij lange periode in een ziekenhuis moeten worden geplaatst, waarna hij zal moeten worden ontslagen. Met een dergelijke diagnose in een acute vorm is het onmogelijk om een ​​dienstplichtige de basis van militaire dienst bij te brengen..

En toch kunnen jongeren worden opgeroepen voor militaire dienst, als ze een geschiedenis van cholecystitis hebben, kan het leger voor hen in bepaalde gevallen een realiteit worden.

Het hangt allemaal af van de ernst van de ziekte. Tijdens een medisch onderzoek geven artsen een individueel oordeel voor elke dienstplichtige met een dergelijke diagnose. Bij catarrale cholecystitis kan het als geschikt worden herkend in afwezigheid van acute aandoeningen. Als er sprake is van een exacerbatie, geef dan een tijdelijke onderbreking voor behandeling. In het geval van een slijmachtige en gangreneuze vorm, met complicaties als gevolg, zijn ze volledig vrijgesteld van dienstplicht

Hoe vaker een dienstplichtige terugkerende aandoeningen ervaart, hoe groter de kans op een tijdelijke of absolute vertraging. De wet definieert de reeks relatieve en absolute contra-indicaties voor spoedeisende hulp bij de diagnose van cholecystitis.

Artsen houden rekening met de medische rapporten van de behandelende artsen door de dienstplichtige, diagnoses van civiele klinieken en de resultaten van behandelcursussen.

Als er één of twee keer per jaar exacerbaties optreden, wordt een persoon erkend als beperkt geschikt voor militaire dienst en aan hem toegewezen in categorie B3, volgens welke er beperkingen zijn aan de keuze van het type troepen. Cholecystitis is geen automatische vrijstelling van het leger, zoals het tegenwoordig bij veel jonge mensen voorkomt. De uitspraak van de medische raad wordt individueel gedaan op basis van onderzoeken en onderzoek van het medisch dossier van de dienstplichtige.

Degenen die een constante behandeling nodig hebben, krijgen categorie B, volgens welke zij worden erkend als ongeschikt voor militaire dienst in vredestijd.

Artsen beschouwen de diagnose van cholecystitis altijd individueel. Bij aanwezigheid van een groot aantal medische rapporten en resultaten van onderzoek en kuurbehandeling kunt u tijdelijk uitstel krijgen of categorie B.

Artsen onderzoeken dienstplichtigen met de diagnose cholecystitis meestal zorgvuldig, omdat dergelijke soldaten tijdens de dienst onverwachts de gezondheid kunnen verslechteren als gevolg van een verergering van de ziekte.

Vaak worden dienstplichtigen voor behandeling gestuurd voordat ze in militaire dienst gaan om de voorwaarden voor het voorkomen van frequente aanvallen weg te nemen. Na rehabilitatie wordt de dienstplichtige geschikt geacht voor militaire dienst..

Als er desondanks twijfels bestaan ​​over de categorie van geschiktheid voor dienstverlening met de diagnose "cholecystitis", zullen de competente specialisten van de Orde van Advocaten "Draftee" u helpen om alle formaliteiten te begrijpen..

Cholecystitis en het leger

Bij het slagen voor een medische keuring voor een militaire dienstplicht, worden mannen gekeurd op grond van art. 59 Schema's van ziekten. Chronische cholecystitis is een wettelijke basis om beroep te weigeren als het medisch onderzoek dit bevestigt. Gaan ze het leger in met de diagnose cholecystitis - een vraag die wordt beslist op basis van de omstandigheden in elk geval en het individuele beeld van de ziekte.

Normatieve documenten die de categorie regelen

Cholecystitis en het leger zijn nauwelijks compatibele begrippen. In de acute fase laat de ziekte het niet toe om een ​​normaal leven te leiden, om fysieke arbeid te verrichten. Dienstverleners moeten nauwkeurige informatie zoeken in de regelgevingsdocumenten. De lijst met pathologieën die als reden kunnen dienen voor het verlenen van een vrijstelling van dienstplicht is opgenomen in het Lijst met ziekten. Het werd goedgekeurd door het regeringsbesluit nr. 565 van 04.07.2013 (laatst herzien op 14.12.2018).

Het medisch onderzoek stelt de categorie van de geschiktheid van een dienstplichtige voor militaire dienst vast op basis van de frequentie van exacerbaties van cholecystitis en de mate van functionele stoornissen in de galblaas: matig, significant, onbeduidend. Categorie B wordt toegewezen wanneer:

 • de pathologie is ontwikkeld in een milde vorm;
 • de dynamiek na de resultaten van de therapie is positief;
 • opflakkeringen zijn zeldzaam.

Met categorie B op een militaire kaart heeft een dienstplichtige het recht om militaire dienst te ondergaan met kleine beperkingen. De jonge man zal worden gestuurd om relatief lichte soorten werk te verrichten zonder zware lichamelijke inspanning.

Om een ​​verwijzing naar de reserve te krijgen, is een markering op de militaire kaart vereist bij de toewijzing van categorie B. Het wordt voorgeschreven voor acute symptomen, de frequentie van aanvallen vanaf 2 keer per jaar, regelmatige therapie in een ziekenhuis.

Het komt voor dat cholecystitis werd gediagnosticeerd vlak voor de dagvaarding of opname in het ziekenhuis iets later. Onder dergelijke omstandigheden wordt een voor militaire dienstplichtige persoon zes maanden uitgesteld. of 1 jaar. Gedurende deze tijd moet hij een kuur ondergaan. De militaire ID is gemarkeerd met categorie G. Na afronding van de kuur wordt een medisch onderzoek herhaald. De afwezigheid van terugval van cholecystitis en een stabiele verbetering van de gezondheid zullen de dienstplicht in het leger mogelijk maken.

Hoe de medische raad een beslissing neemt

Medische deskundigen die zijn opgenomen in het ontwerp van medische raad, zijn specialisten in de pathologieën die zijn opgenomen in de lijst met ziekten. Dit document is een richtlijn om over elk geval een oordeel te vellen. Er is geen duidelijke grens tussen cholecystitis in de acute en chronische stadia. De medische raad behandelt elk geval afzonderlijk.

Een dienstplichtige kan zich voorbereiden op de commissie voordat hij in het leger gaat dienen. Een feitelijke (niet ouder dan 1 maand) conclusie van een gastro-enteroloog met een juiste diagnose en een opsomming van de resultaten van de diagnose is bij zijn polikliniek gevoegd:

 • een bloedtest die de aanwezigheid van tekenen van niet-specifieke ontsteking in het lichaam aantoont;
 • testen op leverenzymen en alkalische fosfatase;
 • cholecystografie;
 • cholegrafie;
 • scintigrafie;
 • EGDS;
 • Abdominale echografie.

Als een objectief beeld van het ontstaan ​​van cholecystitis de toewijzing van een categorie G of B vereist, maar dit niet is gebeurd op basis van de resultaten van een medisch onderzoek, heeft de dienstplichtige het recht om de oneerlijke beslissing aan te vechten.

Wat te doen om vrijgesteld te worden van het leger

Een ontheffing van militaire dienst in het leger of een uitstel voor gezondheid wordt verleend als wordt aangetoond dat het onmogelijk is om te worden opgesteld vanwege een slechte gezondheid of de volledige ongeschiktheid van de dienstplichtige voor militaire dienst. De conclusie van een arts van een polikliniek zonder aanvullende medische documenten is niet voldoende.

De dienstplichtige moet zich vooraf zelfstandig laten onderzoeken door een gastro-enteroloog en tevens de testresultaten op de polikliniekkaart noteren:

 • bloedonderzoek (algemeen en biochemisch);
 • bacteriële gewassen van gal.

Om het stadium van cholecystitis te achterhalen, hoe sterk de pathologie van de patiënt is ontwikkeld, kunnen röntgenfoto's van de buikholte en echografie helpen. Daarbij wordt de toestand van de alvleesklier en andere organen van het spijsverteringskanaal bepaald. De experts van de dienstplichtraad hebben het recht om te beslissen hoe de gezondheidstoestand van de dienstplichtige overeenkomt met de speciale categorie uit de Lijst met Ziekten, of hij wordt opgenomen in het leger..

Hoe de aanwezigheid van een chronische ziekte te bewijzen

Om het bestaan ​​van gronden voor het toewijzen van categorie B of D aan een militaire dienst te bewijzen, moet de dienstplichtige documentair bevestigen:

 • frequentie van aanvallen - vanaf 2 keer per jaar (uittreksel uit de polikliniekkaart);
 • chronische aard van de ziekte (duur van de behandeling van cholecystitis - vanaf 1 jaar).

Als we het hebben over een enkele aanval van de ziekte en een met succes voltooide behandeling, zullen onder dergelijke omstandigheden de merktekens C of D niet op het militaire identiteitsbewijs worden aangebracht. De dienstplichtige zal de dienstplichtige dienst betreden, maar de beperkingen vermeld in de regelgevende documentatie zullen worden toegepast.

Gaan ze het leger in met chronische cholecystitis? In aanwezigheid van een bewezen diagnose, langdurige therapie en aanvallen vanaf 2 keer per jaar, krijgt de dienstplichtige de juiste categorie toegewezen: B, C of D.

Hoe nauwkeuriger de medische documenten de gezondheidstoestand weergeven, de genomen medische maatregelen, hoe meer de resultaten van diagnostische onderzoeken worden bijgevoegd, hoe groter de kans om te worden toegewezen aan categorie B of G. Onderzoek door een gastro-enteroloog elk jaar ondergaan toekomstige dienstplichtigen vrijwillig, met als doel een betrouwbaar beeld van hun gezondheid te hebben. Het is belangrijk om afwijkingen in de gezondheid van interne organen tijdig te identificeren en de ontwikkeling van gevaarlijke ziekten, waaronder cholecystitis, te stoppen.

Zullen ze in het leger worden gebracht als chronische cholecystitis wordt vastgesteld??

Het ontstekingsproces in de galblaas is een pijnlijk verschijnsel, dat gepaard gaat met een verminderde motoriek. Met een dergelijke pathologie is het belangrijk om een ​​strikt dieet te volgen en fysieke activiteit onder controle te houden. Daarom is de vraag of chronische cholecystitis en het leger gewetensvol zijn redelijk redelijk. Er kan immers elk moment een exacerbatie optreden en er is een spoedbehandeling nodig, tot aan een operatie.

Hoe manifesteert de ziekte zich en wat is het gevaar?

Cholecystitis is een pathologie die wordt veroorzaakt door verschillende redenen, zoals onvoldoende voeding, lichamelijke activiteit en buiktrauma, verminderde immuniteit en infectieziekten. De afwisseling van periodes van remissie en exacerbatie wordt gekenmerkt door periodes van pijn en disfunctie en gaat vaak samen met een verminderde galuitstroom.

Theoretisch worden ze met deze ziekte in het leger opgenomen, maar het hangt allemaal af van het type, de kenmerken van de cursus. Gastro-enterologie classificeert de ziekte in verschillende typen:

 1. Acalculeuze en calculous cholecystitis treedt op door de vorming van stenen..
 2. Afhankelijk van etiologische factoren: bacterieel, viraal, allergisch, parasitair, enzymatisch. Als de redenen onduidelijk of moeilijk te bepalen zijn, idiopathisch. Bij afwezigheid van infectieuze provocerende middelen - immunogeen.
 3. Op basis van het beloop van de ziekte is het onderverdeeld in subklinisch (latent, zelden of zwak gemanifesteerd), zelden recidiverend - tot 1 aanval per jaar en met frequente terugvallen - van 3 of meer manifestaties.
 4. Door de aard van het ontstekingsproces, etterig, gangreen (met weefselsterfte), flegmous (met exsudaat in het lumen), catarrale (milde vorm met gewiste symptomen).


Of ze met chronische cholecystitis in het leger worden gebracht, hangt niet alleen af ​​van de classificatie, maar ook van de ernst van de manifestaties. In tegenstelling tot de acute vorm kunnen symptomen verdwijnen en verschijnen met een frequentie van remissie en exacerbaties. Chronische pathologie ontwikkelt zich over een lange tijd, terwijl het belangrijkste symptoom pijn is. De pijn is matig, pijnlijk, gelokaliseerd onder de ribben, aan de rechterkant van het lichaam, stralend onder de scapula, schouder, onderrug. Symptomen verslechteren na een overtreding van de voedingsvoeding (overmatige passie voor vet, gefrituurd voedsel, zelfs kleine doses alcoholische dranken, zoet, sterk koolzuurhoudend water).

Aandacht! Misschien bent u ook geïnteresseerd in informatie over gastritis, we schreven er hier speciaal over

Pijnlijke gewaarwordingen in de aanwezigheid van stenen zijn acuut, krampen en doen denken aan koliek. De patiënt klaagt over misselijkheid, bitterheid in de mond, onaangenaam boeren. Tijdens de periode van exacerbatie stijgt de temperatuur tot subfebrile waarden. Of ze met ernstige cholecystitis in het leger worden gebracht, hangt af van het klinische beeld.

Bij elk type pathologie worden vaak atypische symptomen waargenomen: constipatie, opgeblazen gevoel, winderigheid, pijn die naar het hart uitstraalt, dysfagie (verminderde slikfuncties).

Normatieve documenten die de categorie regelen

Samen met andere soorten pathologieën is informatie over ontsteking van de galblaas opgenomen in het Overzicht van ziekten. Deze wettelijke bepaling is in 2013 door de Russische regering aangenomen, herzien in 2017 en is een lijst van ziekten die zijn vrijgesteld van het leger.

Dienstplichtigen met cholecystitis zullen voor zichzelf nuttige informatie vinden in art. 59. Volgens het artikel wordt de categorie van geschiktheid bepaald in overeenstemming met de functiestoornis (matig, significant en onbeduidend) en de frequentie van exacerbatie. Dus met een milde vorm van pathologie, positieve dynamiek van de uitgevoerde behandeling en bij afwezigheid van frequente aanvallen, wordt categorie B toegewezen.Dit betekent dat de jongeman met beperkingen zal dienen, dat wil zeggen dat hij zal worden toegewezen aan relatief licht werk..

De jongeman wordt naar het reservaat gestuurd, ingedeeld in categorie B, in geval van acute symptomen die minstens 2 keer per jaar optreden en behandeling in een ziekenhuis vereisen.

Als de ziekte zich kort voor of tijdens de ontvangst van de dagvaarding manifesteert, krijgt de dienstplichtige zes maanden of een jaar uitstel om een ​​kuur te ondergaan. In dit geval wordt categorie G toegewezen. Na de behandeling en volgens de resultaten ervan, wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Met een positieve dynamiek en de afwezigheid van terugvallen, gaat de jongeman dienen.

Hoe de medische raad een beslissing neemt?


De medische raad bestaat uit bekwame specialisten die niet alleen goed thuis zijn in de pathogenese van verschillende ziekten, maar ook alle bepalingen van het schema van ziekten kennen. Op basis van dit document wordt een conclusie getrokken. Er is geen duidelijke lijn tussen het klinische beeld van acute en chronische cholecystitis, en medische experts beoordelen elk geval op individuele basis. Daarom is het belangrijk om u voor te bereiden op het verloop van het medisch onderzoek. De poliklinische kaart moet niet alleen de conclusies van de gastro-enteroloog bevatten die de diagnose aangeven, maar ook de resultaten van de diagnose:

 • laboratoriumbloedonderzoeken met tekenen van een niet-specifiek ontstekingsproces;
 • analyse voor alkalische fosfatase en leverenzymen;
 • cholecystografie;
 • cholegrafie;
 • scintigrafie;
 • oesofagogastroduodenoscopie;
 • Abdominale echografie.

De medische raad kan een oordeel vellen over zowel ongeschiktheid voor dienstverlening als over de noodzaak om te dienen. Als een jonge man zeker weet dat hij categorie C of D moet worden toegewezen, hij regelmatig exacerbaties heeft die gepaard gaan met chronische cholecystitis, maar wordt opgenomen in het leger, kan en moet hij de beslissing van medische experts aanvechten..

Helpen

Helaas kennen dienstplichtigen en hun ouders niet altijd hun rechten en begrijpen ze de wet niet altijd. Als u de conclusie van de militaire medische commissie ongegrond acht, vraag dan om een ​​heronderzoek. Onze advocaten zullen u adviseren hoe u dit correct doet en bekwame aanbevelingen doen. We zijn altijd in contact en staan ​​klaar om elke vraag te beantwoorden.